MP04: OPERACIONS AUXILIARS DE GESTIÓ DE TRESORERIA (Iratxe)
(Mòdul 4-tarda)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

curs de matemàtiques comercials d'administratiu

Aquest curs requereix una clau d'inscripció