MP01 AUTOMATISMES INDUSTRIALS - UF5 AUTÒMATS PROGRAMABLES
(M01UF5EE10)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

Curs complementari del mòdul 1 d'Automatismes industrials del cicle de grau mitjà d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques. UF5 Autòmats programables

Aquest curs requereix una clau d'inscripció