i.TECNO - INFORMÀTICA 1 (4 ESO)
(i.TEC+INFO 1 (4 ESO))

 Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

zum

Aplicació de tècniques d'edició digital en format multimèdia per dissenyar i elaborar presentacions, exposicions d'idees i projectes, així com en el desenvolupament de continguts a Internet utilitzant eines col.laboratives en entorns virtuals.

Aquest curs permet entrar als usuaris visitants  Aquest curs requereix una clau d'inscripció