MP07:TRACTAMENT INFORMÀTIC DE LA INFORMACIÓ 2019_20 Curs 1A MATI (S.Monroy/X.Nicolas)
(TAI_CFGM_1A Mati)

 Aquest curs requereix una clau d'inscripció

TRACTAMENT AUTOMÀTIC DE LA INFORMACIÓ

Aquest curs requereix una clau d'inscripció