Cursos 
1r CFGS LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITATAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP01 MOSTREIG I PREPARACIÓ DE MOSTRESAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP02 ANALISI QUIMICAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP03 ANÀLISI QUÍMICA INSTRUMENTALAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP04-ASSAJOS FÍSICS Aquest curs requereix una clau d'inscripció
MP05-ASSAJOS FISICOQUÍMICSAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP06 MICROBIOLÒGIAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
MP07 ASSAJOS BIOTECNOLÒGICSAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP08 UF3 SEGURETAT I GESTIÓ AMBIENTALAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
MP08-UF2 TRACTAMENT DE RESULTATSAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP10 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
MP11 ANGLÈS TÈCNICAquest curs requereix una clau d'inscripció