Cursos 
MP01 QUÍMICA APLICADAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP02 - UF1 MOSTREIG I OPERACIONS UNITÀRIES DE LABORATORIAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP03 UF1 PROVES FISICOQUÍMIQUESAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP03 UF3 PROPIETATS ÒPTIQUESAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP05 SEGURETAT I ORGANITZACIÓ DE LABORATORIAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
MP05 UF3 GESTIÓ DE QUALITATAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
MP06 OPERACIONS D'ANÀLISI QUÍMICAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP07 EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ EN EL LABORATORIAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP08 TÈCNIQUES BÀSIQUES DE MICROBIOLOGIA I BIOQUIMICAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióInformació
MP09 ASSAJOS DE MATERIALSAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP10 MANTENIMENT ELECTROMECÀNICAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP12 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORAAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP13 ANGLÈS TÈCNICAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP16 DUAL