Cursos 
1r CFGS DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA
MP01 Representació gràfica en fabricació mecànicaAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP02 Disseny de productes mecànicsAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP07 Tècniques de fabricació mecànicaAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP08:MATERIALSAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP09 FOL
2n CFGS DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA
MP03 Disseny d'útils de processats de xapa i estampacióAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP04 Disseny de motllos i models de fosaAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP05 DISSENY DE MOTLLOS PER A PRODUCTES POLIMÈRICSAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP10 EIE
MP11 Projecte de disseny de productes mecànicsAquest curs requereix una clau d'inscripció
MP12 Formació en centres de treballAquest curs requereix una clau d'inscripció